Sąskaityba
paprastai

Valdykite sutartis, generuokite pasikartojančias ir projektines (pagal registruotą laiką) sąskaitas, greičiau gaukite apmokėjimus.

Susisiekite

Nuo pasiūlymo iki sąskaitos be pastangų

Sąskaitas generuokite iš pardavimo užsakymų, pristatymo važtaraščių, pagal sutartis arba už laiką ir medžiagas.

Sąskaitas lengvai kurkite pagal klientams pateiktus komercinius pasiūlymus.

Vienu paspaudimu išsiųskite profesionaliai atrodančias sąskaitas tiesiai savo klientams.


Analizuokite pardavimus

Naudokite duomenis įžvalgoms, kad gautumėte bendrą vaizdą.
Gaukite tiesioginę prieigą prie pagrindinės informacijos naudodami dinamiškas ir lanksčias lenteles ir grafikus. Sukurkite savo apibrėžimus ir analizuokite sąskaitas pagal produktą, klientą, pardavėją ir kt..


Visiškai integruota su kitais Odoo moduliais