Odoo Įvertinimai

Sukurkite įvertinimus per kelias minutes ir peržiūrėkite darbuotojų veiklą.

Susisiekite

Sukurkite savo apklausą

Naudokite šablonus arba kurkite juos savarankiškai

Sukurkite savo apklausas, kad surinktumėte svarbią informaciją ir (arba) savo darbuotojų nuomones. Greitai pridėkite klausimų, redaguokite puslapius ir sukurkite naudingos apklausos juodraštį naudodami puikius integruotus šablonus arba kurdami savo dizainą nuo nulio. Paverskite esamas apklausas šablonais, kad galėtumėte juos naudoti ir modifikuoti vėliau. Patvirtinkite savo apklausas prieš jas paskelbdami: paprašykite, kad vadovai ar kiti darbuotojai jas peržiūrėtų ir prieš užbaigdami apklausas leiskite jiems pridėti komentarų. Jūs netgi galite sukurti keletą apklausų kiekvienam vertinimo žingsniui ir išsiųsti jas skirtingiems žmonėms.Automatizuoti įvertinimo procesą

Įsitikinkite, kad įvertinimai atliekami pagal grafiką

Sukurkite vertinimo planus su aiškiu grafiku, kad automatiškai generuotumėte interviu užklausas. Nurodykite darbuotoją, skyrių arba hierarchijos lygį, kuris gali atsakyti į jūsų apklausas ir leisti vadovams peržiūrėti turinį ir užbaigti vertinimą.


Visiškai integruota su kitais Odoo moduliais